יעוץ להקמת מחסן תמרוקים – רישיון תמרוקים כללי ופלוני ליבוא

מחסן תמרוקים – עסק שייעודו – יבוא, אחסנה ושיווק תמרוקים  

"תנאי אחסון והפצה נאותים לתמרוקים" מכלול הפעולות שנועדו להבטיח כי תמרוק מאוחסן, מובל ומופץ בתנאים נאותים המבטיחים את עמידתו בדרישות האיכות, הבטיחות והיעילות לכל אורך שרשרת האספקה של התמרוק מהיצרן עד הצרכן הסופי.

יבואן ו/או משווק תמרוקים בישראל מחויב בהחזקת רישיון תמרוקים כללי לאחסון ושיווק תמרוקים ממשרד הבריאות. בעת היבוא קיימת דרישה להציג רישיון תמרוקים כללי למחסן ורישיונות עבור המוצרים אותם תרצה לייבא.

חברת שלג ייעוץ תייעץ ותלווה אותך עד לקבלת אישור למחסן התמרוקים ולמוצרים מכל הגורמים הרגולטוריים הרלוונטיים.

אנחנו מחזיקים במתקן לוגיסטי מתקדם ומבוקר הכולל מחסני תמרוקים מאושרי משרד הבריאות ונספק עבורך היבואן רישיון תמרוקים כללי למחסן בתוך זמן קצר. 

באופן זה, אנחנו יכולים להתחיל לרשום עבורך תמרוקי יבוא באופן מיידי. 

השירותים אותם אנו מציעים:

  • מחסן תמרוקים מאושר משרד הבריאות
  • ייעוץ וקבלת רישיון תמרוקים כללי לאחסון וייבוא
  • רישוי תמרוקי יבוא פלוני במשרד הבריאות

 

למידע נוסף צור קשר