רפורמת התמרוקים החדשה 2023  – שרותי נציג אחראי תמרוקים

הרפורמה בתמרוקים מתוכננת להיכנס לתוקף במהלך 2023. עודכנו תקנות הרוקחים (תמרוקים) וישנן הוראות מעבר ושמירת תוקף צו הפיקוח על תמרוקים לחפיפה של עד 4 שנים. הרפורמה מתבססת על אמון בין העוסקים בתמרוקים, הרגולטור והצרכן.

שלג ייעוץ מספקת שרותי נציג אחראי בהתאם לתקנות החדשות. 

במסגרת השרות נדאג עבורכם כי התמרוק המשווק בישראל בטוח לשימוש ונוודא כי

 • דגימות, אנליזות ובדיקות מעבדה בתמרוק יבוצעו 
 • אין בתמרוק חומר אסור או מסוכן , חומר מוגבל
 • לתמרוק יש תווית תקנית
 • נפעל על פי נוהל תופעת לוואי וביצוע תחקיר
 • הטענות השיווקיות המיוחסות לתמרוק בתווית התמרוק עומדות בתנאים והמגבלות

הידעת…

הגדרת תמרוק בהתאם לרגולציה הינה : "כל חומר או תערובת חומרים המיועדים לבוא במגע עם חלקים חיצוניים של גוף האדם, במטרה עיקרית או בלעדית לנקותו, לבשמו, לשנות את מראהו, להגן או לשמור עליו או לשפר את ריחות הגוף, למעט תכשיר או ציוד רפואי ; לעניין זה, "חלק חיצוני של גוף האדם" – שכבת העור החיצונית, שיער, ציפורניים, שפתיים, שיניים, ריריות חלל הפה ואיברי המין החיצוניים."

בין השירותים אותם אנו מציעים הינם:

 • הכנה של תיקי מוצר בהתאם לרפורמה החדשה PIF – Product Information File
 • ביצוע בדיקות מעבדה לרישום – יציבות ותאימות, Challenge  טסט, עומס מיקרוביאלי ועוד.
 • הכנת דו"ח הערכת בטיחות – SA – Safety Assessment
 • רישום התמרוק במערכת משרד הבריאות – הודעה על שיווק תמרוק 
 • שרותי נציג אחראי בישראל –  RP  – Responsible Person
 • ביצוע ביקורת איכות אצל ספקים וקבלני משנה – עריכת הסכמי שרות ואיכות
 • שרותי ייעוץ לכתיבה ואישור תוויות וטענות שיווקיות
 • שרותי ייעוץ משפטי למול משרד הבריאות
 • שרותי עדות מומחה בתחום התמרוקים לבתי משפט